Proizvodi – Prečnice

Prvu prečnicu “KLUPU” smo napravili 1991. godine kada je i osnovana naša firma. Sastojala se od drveta i dobila je i atest. Vremenom je radjeno na usavršavanju, tako da danas imamo u proizvodnji tri razlicita modela:

  • 1. Prečnica (klupa) od drveta sa aluminijumskim kracima i ugrađenim solarnim kalkulatorom.
  • 2. Prečnica (klupa) od drveta sa aluminijumskim kracima
  • 3. Prečnica (klupa) izrađena cela od kvalitetnog drveta

U rukohvat se ugradjuje klizni mehanizam sa potisnom oprugom tako da je pokretni krak precizno vođen po mernoj letvi .

Cacl Prečnica

Prečnica od drveta sa aluminijumskim kracima i ugrađenim solarnim kalkulatorom.

Na mernoj letvi je sa jedne strane izgravirania podela u centimetrima a sa druge za svaki centimetar ugravirana temeljnica. Množenjem temeljnice sa dužinom trupca direktno dobijate zapreminu trupca. Dakle ovde nije potrebna tablica.

Alu Prečnica

Prečnica (klupa) od drveta sa aluminijumskim kracima

DrvenaPrečnica

Prečnica (klupa) izrađena cela od kvalitetnog drveta

Comments are closed